Papers on Labour History

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran julkaisuja voi ostaa ja tilata Tiedekirjasta.

VI Lokalt och internationellt

IV

Dimensioner i den nordiska arbetarrörelsen och arbetarkultur. Papers on Labour History VI. Sällskapet för forskning i arbetarhistoria i Finland.
Red. Pauli Kettunen, Tammerfors 2002, 394 s.

 

Innehåll

Pauli Kettunen: Inledning

I Rörelse

David Kirby: What was ”Nordic” about the labour movement in Europe’s northernmost regions?
Torleifur Fridriksson: Broderlig hjælp – Islandsk socialdemokrati og skandinaviske støtteaktioner 1918-1956
Tapio Bergholm: En internationell eller en nationell organisationsmodell? De finländska hamnarbetarna söker allianser
Jorunn Bjørgum: Martin Tranmæl og det nasjonale spørsmål: Martin Tranmæl og arbeiderbevegelsens posisjon i krysningsfeltet mellom nasjonal tradisjon og arbeiderbevegelsens internasjonale ideologi
Tauno Saarela: Den finska, skandinaviska och nordiska kommunismen på 1920-talet
Dörte Putensen: SAI och SAMAK – växlande storlekar i den internationella och den nordiska dimensionen (1914-1945)

II Kultur

Margareta Ståhl: Lokal särart, skandinavisk gemenskap, nationell symbolik och internationell identitet i arbetarrörelsens fanor under genombrottstiden i Sverige
Lill-Ann Jensen: Norske fagforeningsfaner – en egen fanetradisjon?
Pirjo Kaihovaara & Katri Kaunisto: Den finländska arbetarrörelsens fankultur – en blandning av inhemska och utländska traditioner
Kirsti Salmi-Niklander: Det kollektiva skrivandet inom arbetarrörelsen – politisk retorik, erotiskt spel, proletär motestetik?
Inkeri Ahvenisto: Verla bruk – en isolerad fabriksort eller en del av den internationella arbetarrörelsen?

III Välfärdspolitik

Niels Finn Christiansen: Den nordiske model – myte og realitet
Nils Edling: Den svenska arbetslösheten tar form
Niels Wium Olesen: Socialdemokratiske efterkrigsprogrammer i Nordvesteuropa
Urban Lundberg & Klaus Petersen: Socialdemokratiet og den moderne velfærdsstat

V Meeting Local Challenges – Mapping Industrial Identities

V Kirja perustuu Karkkilassa vuonna 1995 pidettyyn seminaariin Chrisis, Chaos or Challenge. Seminaarin pääaiheena olivat teollisuusyhteisöjen kohtaamat nopeat muutokset ja niiden moninaiset vaikutukset. Artikkelien kirjoittajina on sekä yhteiskuntatieteilijöitä ja arkkitehteja että historian ja perinteen tutkijoita.
Edited by Sakari Hänninen, Kirsti Salmi-Niklander, Tiina Valpola
Helsinki 1999.
Loppuunmyyty.

IV Arbete och nordisk samhällsmodell

IV

Texter från den fjärde nordiska konferensen för historisk arbetslivsforskning, Helsingfors och Kiljava den 16.-19. september 1993.
Red. Pauli Kettunen & Tapio Rissanen.
Tammerfors 1995.

III Arbetarklassen i samhällets vardag

Tredje nordiska arbetarkulturseminariet i Tammerfors, den 4.-6. september 1989.
The Working Class in the Everyday Life of Society
3rd Nordic Seminar on Working-class Culture, Tampere, September 4-6, 1989.With English summaries.
Red. Katia Båsk, Antti Metsänkylä & Katarina Koskiranta.
Helsingfors 1991.

II Der Zusammenbruch der zweiten Internationale

Konferenzvorträge, Tampere 23.-24. November 1985.
Hrsg. Paavo Jokela.
Helsinki 1988.

I Det nordiska i den nordiska arbetarrörelsen

Femte nordiska konferensen för forskning i arbetarrörelsens historia, Tammerfors den 23.-27. augusti 1983.
Red. Pauli Kettunen.
Helsingfors 1986.

Comments are closed.