THPTS:n kesäseminaari 2018 – Työväestö ja demokratia

Aika: maanantai 20.8.2018  – tiistai 21.8.2018

Paikka:  Työväenmuseo Werstas,  Väinö Linnan aukio 8, Tampere

Mikko Erich puhumassa Ohkolan työväentalolla.

OHJELMA

Maanantai 20.8.2018

10.30-10.45 Seminaarin avaus, Sami Suodenjoki, THPTS:n puheenjohtaja

10.45-11.45 Keynote I: Pauli Kettunen: Kansan valta ja työväenluokan historiallinen tehtävä – työväenliikkeen mennyt tulevaisuus

11.45-12.45 Keynote II: Pasi Ihalainen: Proletariaatin vallasta yhteistyöhön porvarillisten demokraattien kanssa. SDP:n eduskuntaryhmä demokratian määrittelijänä 1917-1920

12.45-14.00 Lounas (omakustanteinen)

14.00-15.00 Työryhmä I: Demokratiaa paikallistasolla

Sami Suodenjoki: Harvainvallan pönkittäjä? Työväestö ja valtuustojen perustaminen maalaiskunnissa 1865—1917. Ks.  Suodenjoki_abstrakti

Petteri Systä: Ensi kertaa demokraattinen työväenkaupunki Tampere. Ks. Systä_abstrakti

15.00-15.30 Kahvitauko

15.30-17.00 Työryhmä II: Kommunistit ja ay-liike demokratiaa etsimässä

Raimo Parikka: SKP ja demokraattinen valtio 1944—1948

Kari Teräs: Kommunistikansanedustajat ja parlamentaarinen demokratia. Ks. Teräs_abstrakti

Ritva Savtschenko: Ay-liike demokratiaa etsimässä? Ks. Savtschenko_abstrakti

17.00-17.30 Väki voimakas -kirjan esittely

18.00 Illanvietto

***

Tiistai 21.8.2018

9.15-10.15 Keynote III: Emilia Palonen: Kun meistä tuli me: radikaalia demokratiaa tekemässä

10.15-10.30 Kahvitauko

10.30-12.30 Työryhmä III: Demokratian kulttuuri- ja käsitehistoriaa

Ville Vahosalmi: Työväestö, demokratia ja populismi: vanha työväenliike populistisena joukkoliikkeenä? Ks. Vahosalmi_abstrakti

Elina Hakoniemi: ”Sivistyksellisen demokratian” käsite sosiaalidemokraattisessa sivistyspolitiikassa ja -toiminnassa. Ks. Hakoniemi_abstrakti

Ilkka Kärrylä: Mihin katosi vaatimus taloudellisesta demokratiasta? Ks. Kärrylä_abstrakti

Jussi Lahtinen: Demokratia ja vasemmistolainen työväenliike 1970-luvun työläiskirjallisuuden kuvaamana. Ks. Lahtinen_abstrakti

12.30-13.30 Lounas (omakustanteinen)

13.30-15.00 Työryhmä IV: Työväestön demokratian haastajia

Pekka Valtonen: Sosiaalidemokraatit ja kansakunnan eheytyspuhe 1920-luvulla. Ks. Valtonen_abstrakti

Petri Paju: Työväen demokratiavaatimukset ongelmana? Tehtaiden johtajien näkökulma ja toimet. Ks. Paju_abstrakti

Ilkka Levä: Neuvotteluoikeuslakko työväestön haastajana 1973. Ks. Levä_abstrakti

15.00-15.30 Seminaarin päätöskeskustelu

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Pete Pesonen (pete.pesonen@tyark.fi)

Vapaa pääsy. Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan viimeistään

15.8.2018. Tervetuloa!

 

ESITELMÄKUTSU / CfP  Työväestö ja demokratia

Demokratia eli kansanvalta on ollut olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa jo yli 100 vuotta. Monet tutkijat ovat pitäneet työväenliikettä eräänä keskeisimmistä demokratian edistäjistä niin Suomessa kuin globaalisti, mutta historiassa työväestön ja demokratian suhde on saanut hyvin monia, toisinaan jännitteisiä muotoja. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura kutsuu seminaariin esitelmiä, jotka tarkastelevat työväestön ja demokratian monivaiheista historiaa eri näkökulmista. Seminaari on avoin kaikenlaisille aiheille, tieteenaloille ja lähestymistavoille.

Mahdollisia tarkastelukohteita ovat esimerkiksi:
-Eri tasojen edustukselliset elimet ja niiden demokraattisuus: kansalliset ja ylikansalliset parlamentit, paikallishallinto, työpaikat, puolueet ja ammattijärjestöt, osuuskuntatoiminta.
– työväestön ja työväenliikkeen suhde edustukselliseen sekä toisaalta suoraan ja osallistuvaan demokratiaan teoriassa ja käytännössä.
– proletaarinen demokratia (työväen diktatuuri) ja sen suhde parlamentarismiin.
– demokratiakehityksen suuret murrokset Suomessa: 1860-luku, 1905–1907, 1917–1919 jne.
– sukupuolen, luokan ja demokratian suhde.
– ruohonjuuritason käsitykset ja kokemukset demokratiasta suhteessa puolueiden vaatimuksiin ja lainsäädäntöön.
-työväestön osallistuminen/osallistaminen demokraattiseen päätöksentekoon, uudet demokratian muodot kuten esimerkiksi vastademokratia, demokratian tulevaisuus.

Seminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 20.–21.8.2017. Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Seminaari on maksuton. Kotimaan matkakulut korvataan esiintyjille. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2019.

Lähetä 250 sanan abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc, docx- tai pdf-tiedostona viimeistään 11.5.2018 Anna Rajavuorelle (anna.rajavuori[at]helsinki.fi) (tai Pete Pesoselle (pete.pesonen[at]tyark.fi).) Valinnasta tiedotetaan toukokuun 2018 aikana.

Lisätietoja: Anna Rajavuori (anna.rajavuori[at]helsinki.fi), Ilkka Kärrylä (ilkka.karryla[at]helsinki.fi) ja Pete Pesonen [pete.pesonen[at]tyark.fi) .

Comments are closed.