Esitelmäkutsu /CfP Henkinen työväki

Seuran perinteinen kesäseminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 23.–24.8.2021.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) kesäseminaari 2021 käsittelee työväenliikkeen ja -kulttuurin suhdetta hengen, henkisyyden ja hengellisyyden käsitteisiin. Kuten tunnettua, työväen historiaan kohdistunut tutkimus on usein korostanut materialismin ja sekularisaation merkitystä työväenliikkeen ideologisessa perustassa sekä työväenluokkaisen identiteetin muodostumisessa. Toisaalta tiedossa on ollut, että varsinkin 1800-luvun työväenliikkeisiin on sisältynyt monenkirjavia ilmiöitä, joissa hengen käsite on ollut oleellinen. Näistä tunnetuimpia ovat utopiasosialismina tunnetut virtaukset sekä modernit esoteeriset liikkeet, kuten teosofia ja spiritualismi, jotka toimivat 1800-luvun jälkipuoliskon ja 1900-luvun alun Euroopassa ja Suomessa monin paikoin limittyneessä suhteessa työväenliikkeisiin. Työväen piirissä on ollut kiinnostusta myös orientalistisessa mielessä ”itämaisiksi” jäsennettyjä uskontoja ja filosofioita kohtaan, ja toisinaan työväenliikkeellä itsellään on tulkittu olleen uskonnon kaltaisia funktioita, joiden yhteydessä on puhuttu ja kirjoitettu ”henkisestä työstä” sekä työväen omasta ”hengestä”, jota on rakennettu taiteen ja kulttuurin keinoin.

1800- ja 1900-lukujen uskonto- ja poliittista historiaa tutkinut Julian Strube on kuvannut edellä mainittuja ilmiöitä ja virtauksia ”toisinajattelevan (heterodox)” uskonnollisuuden ja henkisyyden käsitteiden avulla. Etsimme täten THPTS:n seminaariin 2021 esityksiä, jotka liittyvät työväen ”toisinajattelevaan” henkeen, henkisyyteen, uskonnollisuuteen tai muuhun vastaavaan kulttuuriseen kontekstiin. Ehdotukset voivat lähestyä henkistä työtä myös yleisemmin ajatustyönä ja luodata henkisen työn tekijöiden, kuten toimihenkilöiden ja virkamiesten, asemaa ja identiteettiä suhteessa työväestöön. Toivomme eri tieteenaloilta esityksiä, jotka kohdistuvat eri aikakausiin aina 1700- ja 1800-lukujen taitteesta väljästi käsitettyyn nykyaikaan asti.

Mahdollisia aihepiirejä ovat esimerkiksi:

 • Työväen(liikkeen), rahvaan ja sosialismin suhde kirkkoon ja kristinuskoon
 • Uskonnollisuus, henkisyys ja yhteiskuntaluokat
 • Henkinen” (uskonnollinen/hengellinen) työ
 • Uskonto ja henkisyys työpaikoilla
 • Herätysliikkeet ja muut protestanttiset uskonsuuntaukset (esim. baptismi, helluntailaisuus, evankelisuus)
 • Sekularisaatioprosessi työväenliikkeessä/-aatteessa
 • Työväki, kansa ja modernit (esoteeriset) uskonnolliset liikkeet (esim. teosofia, spriritualismi, tolstoilaisuus, new age)
 • Orientalismi työväenaatteessa ja työväen uskonnollisissa käsityksissä
 • Papit, maallikkosaarnaajat ja kiertävät puhujat työväen/kansan keskuudessa
 • Henkisen työn” tekijöiden proletarisoituminen tai sosiaalinen erottautuminen ruumiillisen työn tekijöistä
 • Työväenhenki” ja ”-henkisyys” (populaari)kulttuurissa ja taiteessa.

Lähetä enintään liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc, docx- tai pdf-tiedostona viimeistään 16.4.2021 Mikko Kemppaiselle (mikko.kemppainen@tuni.fi). Seminaariin hyväksyttävien esitelmien valinnasta tiedotetaan toukokuun 2021 aikana.

Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Kotimaan kohtuulliset matkakulut korvataan esiintyjille. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2022. Lisätietoja seminaarista ja artikkelikokoelmasta voit kysellä Kemppaisen lisäksi Antti Harmaiselta (antti.harmainen@tuni.fi).

THPTS:n kesäseminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 23.–24.8.2021. Seminaarin pääpuhujina ovat professorit Ilkka Huhta (Itä-Suomen yliopisto) ja Pirjo Markkola (Tampereen yliopisto). Seminaari on maksuton, ja se järjestetään koronatilanteen sallimissa puitteissa. Mikäli tautitilanne vaatii, seminaari järjestetään osittain tai kokonaan verkossa.

Oheislukemistoa: Antti Harmainen & Mikko Kemppainen, ”Paremman sosialismin” asialla: Uskonnon ja sosialismin synteesi suomalaisessa työväenliikkeessä ensimmäisistä eduskuntavaaleista kansalaissotaan. Historiallinen Aikakauskirja 118:1 (2020), 20–32.

Comments are closed.