Avuksi ja hyödyksi graduntekijöille

Teoreettisista tai metodisista artikkeleita joissa on käytetty työväestön ja  työväenliikkeen arkistoaineistoja analyysien pohjana:

1) Jaana Torninoja-Latola: Omapäisesti valtaa vastaan. Elvi Sinervon
arkipäivän politiikka vankilassa 1941-1944. Teoksessa Vallan teoriat
historiantutkimuksessa. Toim. Ilana Aalto, Laura Boxberg, UIla Ijäs
ja Heli Paalumäki. Historia mirabilis 7. Turun Historiallinen
yhdistys ry. Turku 2011.

– artikkelissa sovelletaan Alf Lüdtken omapäisyys-käsitettä. Samassa
kokoelmassa on myös Leila Koivusen Antonio Gramsci -sovellutusta
kulttuurin hegemonian käsitteestä.

2) Hanne Koivisto: Yksilö ja valta – oikeustapahtumaa kuvaavien
lähteiden ristiinlukeminen. Teoksessa Tulkinnan polkuja.
Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Toim. Asko Nivala ja Rami
Mähkä. Cultural History – Kulttuurihistoria 10. k&h, Turku 2012.

– artikkelissa käydään läpi  Raoul Palmgrenin ja Arvo Turtiaisen
oikeustapaus – Ek/Valpon muistiot ja oikeudenkäyntiasiakirjat sekä
vankilapäiväkirjat soveltamalla mm. foucaultlaista vallan analyysiä,
uutta retoriikkaa, vastakarvaan lukemista, kriittistä lähilukua,
lukijaposition vaihtamista jne. Samassa kirjassa on myös hyvät
artikkelit elämäkerrasta (Maarit Leskelä-Kärki) ja muistitiedosta
(Leena Rossi).

3) Metsä-Tokila Piia: Työläismoraali vastarinnan legitimointina.
Poliittisten naisvankien muistitietoaineistojen käyttö
historiantutkimuksessa. Teoksessa Tekstien rajoilla. Monitieteisiä
näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin. Toim. Sami Lakomäki,
Pauliina Latvala ja Kirsti Lauren, SKS, Helsinki 2011.

4) Jaana Torninoja-Latola: Sisarelta sisarelle. Elvi Sinervon
jatkosodan aikaiset kirjeet vankilasta Sylvi-Kyllikki Kilvelle ja
Aira Sinervolle. Teoksessa Kirjeet ja historiantutkimus. Toim.
Maarit Leskelä-Kärki, Anu Lahtinen, Kirsi Vainio-Korhonen, SKS 2011.

– artikkelissa on vankilakirjeiden sensuurista ja salakirjeistä.
Teoksen johdantoluku on erittäin hyvä katsaus kirjetutkimukseen
teoreettisesti ja metodisesti.

5) Hanne Koivisto: Tunteita, luottamusta ja ystävyyttä. Kirjeitä
Raoul Palmgenille 1930-1960. Teoksessa Kirjeet ja historiantutkimus.
Toim. Maarit Leskelä-Kärki, Anu Lahtinen, Kirsi Vainio-Korhonen, SKS
2011.

– artikkelissa käydään läpi tunnetutkimuksen teorioita ja
sovelletaan niitä Kansan arkiston Raoul Palmgren-kokoelman
ystäväkirjeisiin.

6)  Hanne Koivisto: Taiteilijat ja intellektuellit kommunistisessa
liikkeessä – keskustelua individualismin ja kollektiivisuuden
jännitteestä. Teoksessa  Kulttuurihistoriallinen katse. Toim. Heli
Rantala ja Sakari Ollitervo. Cultural History – Kulttuurihistoria 8,
Turku 2010.

– artikkelissa käydään läpi yksilö- ja ryhmäidentiteettiteorioita ja
sovelletaan niitä Majakovskin, Bretonin ja Lessingin suhteeseen
kommunistiseen puolueeseen. Samassa teoksessa on hyvät artikkelit
mm. valokuvien analysoinnista (Mervi Autti), marginaalisesta
ihmisestä (Pälvi Rantala), naisten kirjoittamisen tutkimuksesta
(Ritva Hapuli ja Maarit Leskelä-Kärki), tunteiden tutkimuksesta
(melankolia – Kirsi Tuohela jne. ).

7) Verkostoanalyysin käytöstä katso seuran vuosikirja Väki Voimakas 2003, Sakari Saaritsa ja Kari Teräs (toim.) Työväen verkostot. Kirja on kokonaisuudessaan luettavissa ja ladattavissa verkosta.

Comments are closed.