Esitelmäkutsu: Työväki ja paikallisuus

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen kesäseminaari 19.–20.8.2024 Tampere

 

Työväen historian ja perinteen tutkimuksessa työväenliikettä on arvioitu yhtenä kansanliikkeistä, jolla oli merkittävä rooli kansalaisyhteiskunnan ja kansakunnan rakentumisessa. Liikettä ja luokkaa kuvaavien kansallisen tason esitysten lisäksi rikas ja monipuolinen paikallisen tutkimuksen perinne on täydentänyt kansallisen historian kuvaa. Työväenliikkeeseen ja –luokkaan kytkeytyvät toimijat, kuten urheiluseurat, ammattiosastot, työväenyhdistykset tai yksilöt ovat olleet runsaan tutkimuksen kohteena. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) kesäseminaarissa 2024 tarkastellaan paikallisen ja kansallisen toiminnan keskinäisiä suhteita ja rajoja, pureutumalla työväen ja paikallisuuden väliseen suhteeseen eri näkökulmista. Toivomme tutkimusartikkeleita, katsauksia, keskustelunavauksia ja puheenvuoroja esimerkiksi seuraavista teemoista:

  • Kuinka työväen ja paikallisuuden tutkiminen on kehittynyt historiankirjoituksen eri menetelmien, kuten mikrohistorian, mentaliteettien historian, suullisen historian tai digitaalisten tutkimusmenetelmien myötä?
  • Miten työväenhistoriassa on kyetty tarkastelemaan yhteiskunnallisen ja paikallisen välistä suhdetta?
  • Paikallisen, kansallisen ja globaalin väliset suhteet työväen historiassa
  • Kuinka työväki ja paikallisuus ovat läsnä tämän päivän historiakulttuurissa, kuten populaarikulttuurissa tai sivistys- ja kulttuuripalveluissa?
  • Miten työväki ja paikalliset olosuhteet ovat läsnä arjen historian esityksissä?
  • 2000-luvun uudet (paikalliset) yhteiskunnalliset liikkeet: millä tavoin globalisaatiokriittinen liikehdintä, ruokalähettien kamppailu ja muut liikkeet ovat nousseet työväenhistorian esityksiin? Ja millä tavoin näitä teemoja voisi tulevaisuudessa nostaa työväenhistorian tutkimuksessa?
  • Kuinka työväen ja muiden ryhmien välisiä suhteita käsitellään esimerkiksi teollisuus- ja yrityshistorioissa?
  • Paikalllisuus ja digitalisaatio: kuinka tulevaisuudessa arkistotoimi kykenee tallentamaan (paikallisen) työväenliikkeen historian? Millaisia haasteita tutkimukselle digitaaliset aineistot asettavat?
  • Siirtolaisuus ja työväki: millaisia paikallisia työväenkulttuureja ja -liikkeitä suomalaiset ovat perustaneet maailmalla ja vastaavasti siirtolaiset Suomessa?
  • Seminaarissa haetaan empiiristen esitysten lisäksi innostavia metodologisia ja teoreettisia avauksia työväen, -liikkeen, perinteen ja paikalisuuden tarkastelemiseen

Lähetä enintään sivun mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc, docx- tai pdf-tiedostona viimeistään 13.5.2024 Vihtori Suomiselle (vihtori.suominen@helsinki.fi). Seminaariin hyväksyttävien esitelmien valinnasta tiedotetaan toukokuun 2024 loppuun mennessä.

Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Kotimaan kohtuulliset matkakulut korvataan esiintyjille. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2025. Lisätietoja seminaarista ja artikkelikokoelmasta voit kysellä Vihtori Suomisen lisäksi Tanja Juurelta (tanja.juuri@tuni.fi).

THPTS:n kesäseminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 19.–20.8.2024.  Seminaari on maksuton

Comments are closed.