För kampen internationellt!

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran 32. verkkokirjana ja kirja kerrallaan painettuna ilmestyvä teos on Holger Weiss, För kampen internationellt! Transportarbetarnas globala kampinternational och dess verksamhet i Nordeuropa under 1930-talet.

Holger Weiss, För kampen internationellt! Transportarbetarnas globala kampinternational och dess verksamhet i Nordeuropa under 1930-talet. Sällskapet för forskning för arbetarhistoria och arbetartraditi, Helsinki 2019, 637 s.

Sjömännens och hamnarbetarnas international eller ISH grundades i Hamburg hösten 1930. ISH presenterade sig själv att vara sjötransportarbetarnas kampinternational med ambitionen att framstå som en radikal motpol till den Internationella transportarbetarfederationen ITF. Organisationen kontrollerades av kommunisterna och var en avdelning inom Röda fackföreningsinternationalen. ISH eftersträvade en global räckvidd men skulle verka på ett lokalt och nationellt plan. I de skandinaviska länderna utgjorde sjötransportarbetarnas röda fackföreningsopposition internationalens nationella sektioner vilka ansvarade för genomförandet av nationella och internationella aktioner, såsom strejker, blockader av fartyg och aktioner mot transport av krigsmaterial. Lika ökänd var fackföreningsoppositionen för sitt agerande inom de etablerade sjötransportarbetarförbunden när de försökte att utmanövrera den sittande förbundsledningen. Samtida socialdemokratiska observatörer svartmålade organisationen som en ”kristidsföreteelse” som byggdes på en ”dynghög”, vilket vittnar om den djupa klyfta som gick tvärs igenom arbetarklassen under 1920- och 1930-talet. Boken är den första studien om ISH och dess verksamhet i Nordeuropa, en global historia som utspelade sig i marginalen och utkanten av det politiska och fackliga etablissemanget.

Holger Weiss är professor i allmän historia vid Åbo Akademi och gästprofessor i historia vid Högskolan Dalarna. Hans forskning berör bl.a. globala vänsterradikala nätverk och internationella proletära solidaritetsrörelser under mellankrigsperioden. Om detta har han skrivit i boken Framing a Radical African Atlantic: African American Agency, West African Intellectuals and the International Trade Union Committee of Negro Workers (Brill 2014) och redigerat antologin International Communism and Transnational Solidarity: Radical Networks, Mass Movements and Global Politics, 1919–1939 (Brill, 2017).

***

Boken finns att få som digital version eller som tryckt bok / Kirja on saatavissa sekä verkkoversiona että painettuna kirjana:

1. Du kan  ladda ned en pdf-version av boken. Voit  ladata itsellesi ilmaisen pdf-version.

Huomioithan ladattavan PDF:n käyttöoikeudet: Kirjan tulostaminen ja tallentaminen on sallittua yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslain mukaisesti. Opetus- ja tutkimustarkoituksiin artikkeleita saa tulostaa, kopioida ja tallentaa sekä käyttää Kopioston kopiointiluvan ehtojen mukaisesti. Muusta käytöstä tulee sopia erikseen tekijänoikeuden haltijan kanssa. Lisätietoa Kopioston kopiointiluvasta: www.kopiosto.fi

2. Välförsedda bokhandlar säljer den tryckta boken, t.ex. Vetenskapsbokhandelns nätbutik eller försäljningspunkten på Snellmansgatan 13. Pris 30,00 €.
Painettua kirjaa myyvät hyvinvarustetut kirjakaupat,  esim  Tiedekirjan verkkokirjakauppa tai Snellmaninkatu 13 myymälä. Ovh 30,00 €. 3.

3. Medlemmarna i Sällskapet för forskning för arbetarhistoria och arbetartradition kan beställa den tryckta boken (20,00 €) direkt från sällskapet: Raimo Parikka c/o Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1 00530 Helsinki (raimoparikka (at) gmail.com) eller genom att betala in på sällskapets konto FI83 8000 1000 4650 30. (Var noga med att inkludera adressen.)
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran jäsenet voivat tilata painetun kirjan (20,00 €) suoraan seuralta: Raimo Parikka c/o Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1 00530 Helsinki  (raimoparikka (at) gmail.com) tai maksamalla 20,00 € seuran tilille FI83 8000 1000 4650 30 (Muista laittaa osoite mukaan).

Comments are closed.