Kesäseminaari 2016 – Työväestö ja kumous

Työväestö, valta ja vapaus

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari

Työväenmuseo Werstas, Tampere 22.–23.8.2016

Esitelmien abstraktit

OHJELMA

Maanantai 22.8.2016

10.15–10.30  Seminaarin avaus, THPTS:n puheenjohtaja Jarmo Peltola
10.30–11.30  Keynote I: Risto Alapuro: Millainen oli Suomen sisällissota 1918?
11.30–12.30  Keynote II: Tauno Saarela: Vuosi 1917 työväenliikkeen näkökulmasta

12.30–13.30  Lounas (omakustanteinen)

13.30–15.30  Työryhmä I

Samu Nyström: Vallankumouksen huumasta epätoivoon ja nälkään – Turvattomuus,
toiseus ja viha(puhe) kaupungeissa 1917
Juha Matikainen: Sosialidemokraattisten puoluelehtien reaktiot vuoden 1917 keväänja kesän kipupisteisiin
Matias Kaihovirta: Kieliriitaa työläisyhteisössä? Luokka ja kieli vallankumouksen
Billnäsissä, 1917–1918
Ulla Aatsinki: Rajat ja radikalismi. Pohjoinen työväenliike tiellä vallankumoukseen
vuonna 1917

15.30–16.00  Kahvitauko

16.00–17.00  Työryhmä II (2 paperia)

Anna Rajavuori: Kirkkomellakat Helsingissä 1917
Mikko-Olavi Seppälä: Tavaritshin svabodaseikkailut: suomalaisten kuplettien
venäläissotilas

17.00–17.30  Väki Voimakas -vuosikirjan ja Vapauden museon esittely
18–                  Illanvietto (omakustanteinen), paikka ilmoitetaan myöhemmin

 

Tiistai 23.8.2016

9.15–10.15    Keynote III: Pertti Haapala: Mikä hajotti yhteiskunnan 1917?

10.15–10.30  Kahvitauko

10.30–12.30  Työryhmä III

Jarmo Peltola: Suurten kaupunkien työmarkkinat 1913–1918
Kimmo Kestinen: Tampereen työläiset ja nälkäkriisi
Tiina Lintunen: Punaisten naisten verkostot
Raimo Parikka: Valta, järjestys, konflikti, kumppanuus

12.30–13.00  Seminaarin päätöskeskustelu

Lisätietoja Sami Suodenjoki (sami.suodenjoki[a]helsinki.fi), Risto Turunen (risto.turunen[a]uta.fi)
ja THPTS:n puheenjohtaja Jarmo Peltola (jarmo.peltola[a]uta.fi).

Vapaa pääsy. Tervetuloa

Pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon jotta voimme tilata kahvit: sami.suodenjoki[at]helsinki.fi tai raimoparikka[at]gmail.com

 

Esitelmäkutsu

Työväestö, valta ja vapaus

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari 2016

Suomessa valmistaudutaan jo monin tavoin itsenäistymisen satavuotisjuhlintaan, jonka yhteydessä vuosien 1917 ja 1918 kansallinen historia joutuu vääjäämättä uudelleen arvioitavaksi. Tähän uudelleenarviointiin osallistuu myös Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura tulevassa kesäseminaarissaan, jonka teemana on työväestö, valta ja vapaus. Tavoitteena on avata uusia näkökulmia kumous- ja itsenäistymiskauden tapahtumiin, taustoihin, kokemuksiin ja vaikutuksiin työväestön, työväenliikkeen ja työelämän vinkkelistä.

Vuosien 1917–1918 murrosta on tutkittu valtavasti, ja laajat historiahankkeet kuten Punaisen Suomen historia ja Itsenäistymisen vuodet 1917–1920 ovat muovanneet ymmärrystämme kumousjakson yhteiskunnallisesta kehityksestä ja työväestön roolista siinä. Myös Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura on jo käsitellyt teemaa Väki Voimakas -vuosikirjassaan (1990). Tutkimuksessa on huomioitu sosiaalidemokraattien eduskuntaenemmistö ja sen menetys, Tokoin senaatin yhteiskunnalliset reformit, maaliskuun 1917 kumouksen jälkeinen työväenjärjestöjen jäsentulva sekä vallan uusjako kunnallispolitiikassa. Esiin on nostettu myös maailmansotaan liittyneen inflaation, elintarvikepulan ja työttömyyden samoin kuin bolševikkien valtaannousun ja marraskuun yleislakon vaikutus yhteiskunnallisiin jännitteisiin. Itsenäistymisen juhlavuoden kynnyksellä on aiheellista kuitenkin tarkastella kriittisesti näitä aiempina vuosikymmeninä kiteytyneitä tulkintoja ja avata uusia tulokulmia aiheeseen.

Kutsumme seminaariin esitelmiä, jotka voivat syventyä erityisesti vuoteen 1917, mutta yhtä hyvin eritellä pidempää ajanjaksoa tai rinnastaa eri aikakausia. Esitelmien aiheet voivat rajautua paikalliselle tai kansalliselle tasolle tai avata ylirajaisia tai vertailevia näkökulmia. Seminaari on avoin kaikenlaisille teemaan liittyville aiheille, tieteenaloille ja lähestymistavoille kvalitatiivisista kvantitatiivisiin.

Mahdollisia tarkastelukohteita ovat esimerkiksi:

–          työväestön esiinnousu paikallisilla vallankäytön areenoilla ja perifeerisillä alueilla

–          ulkoparlamentaarinen voimankäyttö: lakot, kaartinmuodostus, väkivalta

–          sukupuolten rooli kumousajan liikehdinnässä

–          vallan ja vapaudet esitykset: teatteri, mielenosoitukset, juhlat, laulut

–          kumous muistitiedossa, työväestön omassa historiankirjoituksessa ja taiteessa

–          työväenjärjestöjen sisäiset hierarkiat ja konfliktit joukkomobilisaation kaudella

–          suomalaisen liikehdinnän ylirajaiset yhteydet (Venäjä, Skandinavia, muu Eurooppa, Amerikka)

–          elintarvikekysymys ja nälän aave

–          historiankirjoituksen marginaaliin painuneet vähäväkisten aatteet, liikkeet ja edustajat

–          kumous käsitteistössä ja kielenkäytössä

–          työväestön odotushorisontti ja suhde kiihtyvään aikaan.

Seminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 22.­–23.8.2016. Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Seminaari on maksuton. Kotimaan matkakulut korvataan esiintyjille. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2017.

Lähetä liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc- tai pdf-tiedostona viimeistään 23.3.2016 Sami Suodenjoelle (sami.suodenjoki[at]helsinki.fi) tai Risto Turuselle (risto.turunen[at]uta.fi). Valinnasta tiedotetaan huhtikuun 2016 aikana.

Lisätietoja: Sami Suodenjoki (sami.suodenjoki[at]helsinki.fi) ja Risto Turunen (risto.turunen[at]uta.fi).

 

 

 

 

 

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Comments are closed.