Jäsenkirje 1/2012

JÄSENKIRJE 1 / 2012                            Helsingissä 16.1.2012
Hyvä seuran jäsen!

Seuran vuosikokous pidetään torstaina 2.2.2012 klo 17.00 alkaen Työväenliikkeen kirjastossa Helsingissä. Kokouksen jälkeen klo 18.00 Työväenliikkeen kirjaston kirjakahvilassa keskustellaan köyhyydestä tuoreiden väitöskirjojen pohjalta. Keskustelijoina ovat FT Eija Stark ja VTT Gia Virkkunen, ja heitä haastattelee dosentti Antti Häkkinen. Kokouskutsu ohessa (klikkaa tästä vuosikokouskutsuun).

Kesäseminaari pidettiin viime elokuussa ensimmäistä kertaa Työväenmuseo Werstaan tiloissa Tampereella. Koska paikka osoittautui erinomaiseksi ja järjestelyt olivat huomattavasti aikaisempia vuosia helpommat, myös tulevan kesän seminaari pidetään samassa paikassa. Seminaarin teemaksi on kaavailtu suuren urheiluvuoden innoittamana ”Työväki ja urheilu/liikunta”. Lopulliset päätökset teemasta, ajankohdasta ja ohjelmasta tehdään kuluvan talven ja kevään aikana. Seminaariohjelma julkaistaan toukokuussa.

Seura järjestää kahden vuoden tauon jälkeen jälleen perinteisen graduseminaarin. Sen ajankohta on 27.4.2012 ja paikkana Tieteiden talo Helsingissä. Järjestelyt noudattavat aikaisempien vuosien tapaa eli kutakin paperia pyydetään kommentoimaan kaksi kokeneempaa tutkijaa tai arkiston edustajaa. Pyydämmekin jo nyt kaikkia kertomaan tapahtumasta graduaan suunnitteleville opiskelijoille.

Seuran uudet nettisivut on avattu osoitteessa http://www.thpts.fi/ Halusimme saada sivut mahdollisimman nopeasti käyttöön, mutta parannamme niitä kevään kuluessa. Seuran toimintaa voi aikaisempien vuosien tapaan seurata myös ”Työväenhistorian uutisvirtaa” -sivustolta, http://blogs.helsinki.fi/thptseura/. Kannattaa myös liittyä seuran sähköpostilistalle, info-thpts@tyovaenmuseo.fi, jossa niin ikään tiedotetaan tärkeimmistä tapahtumista.

Jäsenmaksu 20 euroa (sisältää Väki Voimakas -vuosikirjan) henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä maksetaan seuran tilille: FI83 8000 1000 4650 30  tai 800010-465030  (Sampo) viimeistään 28.2.2012.

Parhain terveisin,

Matti Hannikainen                    Kirsi-Maria Hytönen
Puheenjohtaja                             Sihteeri

Comments are closed.