Ajattelu- ja puhetavat aatehistoriallisina käsitteinä

Mikko Pollari, Ajattelu- ja puhetavat aatehistoriallisina käsitteinä. Työmiehen Illanvieton ja Amerikan Suomalaisen Työmiehen linjakeskustelut 1900-luvun alussa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2021.  378 s.

Jonkin asian käsittäminen tai vähintäänkin esittäminen realistisena on yhteiskunnallisessa keskustelussa alati toistuva argumentoinnin tapa. Realistisuudelle on ominaista vetoaminen kylmiin tosiseikkoihin – siihen, miten asiat todella ovat –, mutta näennäisestä objektiivisuudestaan huolimatta sekin on subjektiivisten, mahdollisesti piiloisten käsitysten läpitunkemaa. Mitä nämä käsitykset ovat? Miten ne vaikuttavat siihen, millaisena maailma näyttäytyy, ja myös siihen, miten sitä muutetaan?

Ajattelu- ja puhetavat aatehistoriallisina käsitteinä paneutuu näihin kysymyksiin tarkastelemalla 1900-luvun alun työväenlehtien Työmiehen Illanvieton ja Amerikan Suomalaisen Työmiehen linjakeskusteluja. Molemmissa keskusteluissa oli kyse oikeaoppisen työväenaatteen ja ajassa pinnalla olleen teosofian opin välisestä rajanvedosta, jossa keskeistä oli todellisuudentajuisuuteen vetoaminen: realistista työväenaatetta rakennettiin suhteessa idealistisena haihatteluna esitettyyn teosofiaan.

Teoksessa muodostetaan keskustelujen analyysin pohjalta aatehistoriallinen malli ja käsitteellisiä työkaluja, joiden on tarkoitus soveltua realismiin vetoavan argumentoinnin tarkasteluun yleisemminkin. Miltä vaikkapa 2000-lukulaisen ilmastokeskustelun ”ilmastorealismi” näyttäisi ajattelu- ja puhetapojen käsitteiden avulla tarkasteltuna? Entä voisiko käsitteistöä käyttää kyseiseen keskusteluun vaikuttamiseen – voiko tutkija tehdä osallistuvaa aatehistoriaa?

Kirja on saatavissa sekä verkkoversiona että painettuna kirjana:

1. Voit myös ladata itsellesi ilmaisen pdf-version.

Huomioithan ladattavan PDF:n käyttöoikeudet: Kirjan tulostaminen ja tallentaminen on sallittua yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslain mukaisesti. Opetus- ja tutkimustarkoituksiin artikkeleita saa tulostaa, kopioida ja tallentaa sekä käyttää Kopioston kopiointiluvan ehtojen mukaisesti. Muusta käytöstä tulee sopia erikseen tekijänoikeuden haltijan kanssa. Lisätietoa Kopioston kopiointiluvasta: www.kopiosto.fi

2. Painettua kirjaa myyvät hyvinvarustetut kirjakaupat,  esim.  Tiedekirjan verkkokirjakauppa tai Snellmaninkatu 13 myymälä. Ovh 26,00 €.

3. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran jäsenet voivat tilata painetun kirjan (20,00 €) suoraan seuralta: Raimo Parikka c/o Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1 00530 Helsinki  (raimoparikka (at) gmail.com) tai maksamalla 20,00 € seuran tilille FI83 8000 1000 4650 30 (Muista laittaa osoite mukaan).

Comments are closed.