Matias Kaihovirta: Oroliga inför framtiden

Sällskapet för forskning för arbetarhistoria och arbetartraditions nyaste publikation (19.) har utkommit som nätbok och som tryckt bok, det är Matias Kaihovirtas doktorsavhandling Oroliga inför framtiden – En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs 1900–1920.

Matias Kaihovirta, Oroliga inför framtiden – En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs 1900–1920. Sällskapet för forskning för arbetarhistoria och arbetartraditi, Helsinki 2015, 452 s.

Åren 1901, 1905–1906 och 1917–1918 gjorde bruksarbetarna i Billnäs uppror mot bruksledningen. Det lugna och harmoniska brukssamhället i Västnyland drabbades av djupgående konfrontationer som ledde till uppsägningar, vräkning av arbetarfamiljer och att slutligen 54 bruksarbetare miste livet till följd av deras upproriskhet. I den här avhandlingen undersöker Matias Kaihovirta med ett mikrohistoriskt angreppssätt folkligt politiskt agerande i det tidiga 1900-talets Finland. I avhandlingen kombinerar Kaihovirta olika slags källor, han tillämpar både arkivmaterial och muntliga källor för att synliggöra bruksarbetarnas politiska agerande och politiska kultur. Genom att tillämpa begrepp som politisk repertoar och dold agenda och genom att synliggöra hur klass, genus, religion och språk fungerade i brukssamhällets vardag, skapar Kaihovirta nya förståelser av folkligt politiskt agerande i det tidiga 1900-talet.
En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs 1900–1920 kan mycket väl relateras till vår tids politiska agerande bland människor vars vardag påverkas av sociala och politiska omvälvningar. Kan olika former av folkligt politiskt agerande förstås som uttryck för att allt flera idag, liksom bruksarbetarna i början av 1900-talet, är oroliga inför framtiden?

Boken finns att få som digital version eller som tryckt bok:

1. Du kan också ladda ned en pdf-version av boken.

2. Välförsedda bokhandlar säljer den tryckta boken, t.ex. Vetenskapsbokhandelns nätbutik eller försäljningspunkten på Snellmansgatan 13. Pris 26,00 €.

3. Medlemmarna i Sällskapet för forskning för arbetarhistoria och arbetartradition kan beställa den tryckta boken (20,00 €) direkt från sällskapet: Raimo Parikka c/o Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1 00530 Helsinki  (raimoparikka (at) gmail.com) eller genom att betala in på sällskapets konto
FI83 8000 1000 4650 30.

Save

Save

2 Responses to Matias Kaihovirta: Oroliga inför framtiden

  1. Eva Wikström says:

    Hej,
    varifrån kan man beställa boken Oroliga inför framtiden? Vetenskapsbokhandeln har den slut.