Elina Katainen: Vapaus, tasa-arvo, toverillinen rakkaus

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura on  julkaissut uuden, seitsemännen verkkokirjana ja kirja kerrallaan painettuna kirjana saatavissa olevan teoksen:

Elina Katainen: Vapaus, tasa-arvo ja toverillinen rakkaus. Perheen, kotitalouden ja avioliiton politisointi suomalaisessa kommunistisessa liikkeessä ennen vuotta 1930. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2013, 474 s.

”Vallankumouskuohujen kulkiessa yli kaikkien maiden, repien
alas vanhaa, joutuvat sekä yhteiskunnan että yksilöiden syvimmät
elämänkysymykset katseltaviksi uudessa valaistuksessa. Monet ihmiset
heräävät tarkastamaan itseään, ympäristöään ja elämäntoveriaankin
lähemmin.”

Venäjän vallankumouksen jälkeisinä vuosina suomalaisessa
kommunistisessa liikkeessä pohdittiin naisten työssäkäyntiä,
hoivaa, kasvatusta, kotitaloutta ja sukupuolten välisiä suhteita.
Keskusteluun innoittivat Neuvosto-Venäjällä toimeenpannut radikaalit
uudistukset ja julkaistut tekstit, joiden tavoite oli kumota
vanha sukupuolijärjestys.

Suomalaisessa keskustelussa esiin nousseita teemoja hahmotetaan
tässä tutkimuksessa muutamien avaintoimijoiden ja -tekstien
pohjalta. Keskeisessä roolissa on Aleksandra Kollontai,
jonka yhteyksiä suomalaisiin käydään läpi 1800-luvun lopulta
vallankumouksen jälkeisiin vuosiin. Kollontain ystävyys Suomen
työväenliikkeen johtoon kuuluneen Hilja Pärssisen kanssa
antaa kiinnostavaa taustaa myöhemmille keskusteluille. Vallankumouksen
jälkeen Kollontain ajatukset innostivat erityisesti
kommunistiseen liikkeeseen kiinnittyneitä naisia ja nuoria, näiden
joukossa Neuvostoliitossa toimittajanuran luonutta Lyyli
Latukkaa ja Kaukasian kulttuureihin ja avioliiton historiaan perehtynyttä
antropologi Ivar Lassya.

Väitöskirja on saatavissa sekä verkkoversiona että painettuna kirjana:

1. Voit ladata itsellesi pdf-version.

2. Painettua kirjaa myyvät hyvinvarustetut kirjakaupat,  esim  Tiedekirjan verkkokirjakauppaa. Ovh 30,00 €.

3. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran jäsenet voivat tilata painetun kirjan (20,00 €) suoraan seuralta: Raimo Parikka c/o Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1 00530 Helsinki  (raimoparikka (at) gmail.com) tai maksamalla 20,00 € seuran tilille FI83 8000 1000 4650 30.

 

Save

Comments are closed.