Esitelmäkutsu /CfP Työväki ja seksi – Aatteet, normit ja siveyskäsitykset

Seuran perinteinen kesäseminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 17.–18.8.2020.

Aleksandra Kollontain esseekokoelman Uusi moraali kansi vuodelta 1926.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura keskittyy seuraavassa kesäseminaarissaan työväestön seksuaalisuuden tarkasteluun. Tarkoituksena on perehtyä erityisesti erilaisiin ympäröivän yhteisön asettamiin normeihin ja siveyskäsityksiin. Miten käsitykset ja normit seksuaalisuudesta ovat ohjailleet työväestön arkea ja ilmenneet työväenliikkeessä tai erilaisissa työväenyhteisössä? Entä miten käsitykset seksuaalisuudesta ja seksistä ovat olleet läsnä työelämässä tai työväenkulttuurissa? Mistä on puhuttu ja mistä taas vaiettu liittyen työväkeen, luokkaan, seksiin ja seksuaalisuuteen?

Seminaari on avoin tähän tematiikkaan liittyville monipuolisille näkökulmille ja tutkimusmenetelmille. Osallistujia toivotaan eri tieteenaloilta. Moraaliin ja normeihin keskittyvät näkökulmat tarjoavat hedelmällisen tutkimuskohteen niin historia- kuin yhteiskuntatieteille sekä kulttuurintutkimuksellekin.

Seminaarin pääpuhujat ovat :

1) Dosentti Antti Häkkinen: Työväki, työväenliike ja prostituutio

2) Fil.dr. Andrés Brink Pinto: Tukholman poliisin valvonta ”rikollisesta homoseksualisuudesta”

3) FT Tuula Vuolle-Selki: Voikkaan lakko 1904 ja sen vaikutus työläisnaisten siveellisyyskysymykseen Suomessa

Mahdollisia tarkastelukohteita työväestöön liittyen ovat esimerkiksi:

-seksuaalisuuden normit eri yhteiskuntaluokissa

-papiston, kirkon ja koulun rooli työväestön siveyskasvattajina

-valtion moraalinen ohjaus sosiaalipoliittisissa ratkaisuissa

-aviottomat lapset, huostaanotot, ehkäisy, laittomat abortit

-vallankumoukselliset ja kommunistiset naiset – heidän seksualisoimisensa

-seksityö – tarkastusnaiset / huoltopoliisi

-työväenliike ja homoseksuaalisuus

-työväen seksuaalimoraali ja normit kirjallisuudessa ja työväen muistitiedossa

-työpaikan sukupuolinormit

-vapaa-aika, huvit ja seurustelu

-ruumiillisuus, pukeutuminen ja siveellisyys

Seminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 17.18.8.2020. Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Seminaari on maksuton. Kotimaan kohtuulliset matkakulut korvataan esiintyjille. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2021.

Lähetä liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc, docx- tai pdf-tiedostona viimeistään 15.3.2020 Matias Kaihovirralle (matias.kaihovirta[at]helsinki.fi) tai Tiina Lintuselle (tiina.lintunen[at]utu.fi). Valinnasta tiedotetaan maaliskuun 2020 aikana.

Lisätietoja: Matias Kaihovirta (matias.kaihovirta[at]helsinki.fi) ja Tiina Lintunen (tiina.lintunen[at]utu.fi).

Comments are closed.