Eheys ja ennakkoluulo

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran 26. verkkokirjana ja kirja kerrallaan painettuna ilmestyvä teos on Oona Ilmolahden väitöskirja  Eheys ja ennakkoluulo. Työväenyhteisön ja kansakoulunopettajiston jännitteinen suhde Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle.

Oona Ilmolahti, Eheys ja ennakkoluulo. Työväenyhteisön ja kansakoulunopettajiston jännitteinen suhde Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2017, 530 s.

1920-luvun taitteessa suomalaiset oli väkivaltaisen sisällissodan jäljiltä jaettu voittajiin ja häviäjiin. Kansan eheyttämiseen toivottiin apua erityisesti tulevaisuuden polven kasvattajalta, kansakoululta. Sen tuli olla paikka, jossa ihmiset saattoivat kohdata toisensa poliittisista ja aatteellisista erimielisyyksistä huolimatta. Ihanteen tielle tuli kuitenkin todellisuus, jossa toimijat kantoivat sisällään kaunaa, surua, katkeruutta ja epäluuloa. Näitä tunteita
oli vaikea häivyttää kokonaan pois, koska koettu kriisi oli pakko jotenkin selittää, jotta yhteisöt saattoivat mennä eteenpäin. Eheytyksen ja vaikenemisen tavoitteista huolimatta sodasta toipuminen vaati selityksiä ja käsittelyä, kollektiivista tunteiden hallintaa – ja vastakkainasettelun ylläpitämistä.

Kirjassa esitellään ja analysoidaan sitä, miten vuoden 1918 sisällissota ja sen herättämät tunteet konkretisoituivat paikallistasolla Helsingissä kansakoulunopettajien ja työväestön välisissä suhteissa. Tutkimuksen toimijoina on kaksi tunneyhteisöä: helsinkiläiset kansakoulunopettajat ja Pitkänsillan pohjoispuolen kaupunginosien työväestö. Ryhmien vuorovaikutusta tarkastelemalla pohditaan, miten mentaaliseen rauhaan siirtymiseen liittyvä rauhankriisi vuoden 1918 sisällissodan jälkeen Helsingissä ilmeni, ja miksi edistys- puoluelaisten virkamiesten johtaman kouluhallituksen sodan jälkeen hahmottelema eheytyksen ihanne ei voinut välittömästi kriisin jälkeen kansakouluissa täysipainoisesti toteutua.

Kirja on saatavissa sekä verkkoversiona että painettuna kirjana:

1. Voit myös ladata itsellesi ilmaisen PDF-version. (Helda, Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto)

2. Painettua kirjaa myyvät hyvinvarustetut kirjakaupat,  esim  Tiedekirjan verkkokirjakauppa tai Snellmaninkatu 13 myymälä. Ovh 25,00 €.

3. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran jäsenet voivat tilata painetun kirjan (20,00 €) suoraan seuralta: Raimo Parikka c/o Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1 00530 Helsinki  (raimoparikka (at) gmail.com) tai maksamalla 20,00 € seuran tilille FI83 8000 1000 4650 30.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Comments are closed.