Kirjoittaen kerrottu sota

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran 24. verkkokirjana ja kirja kerrallaan painettuna ilmestyvä teos on Andreas McKeoughin väitöskirja, Kirjoittaen kerrottu sota. Tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta käsittelystä omaelämäkerrallisissa teksteissä.

Andreas McKeough, Kirjoittaen kerrottu sota. Tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta käsittelystä omaelämäkerrallisissa teksteissä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2017, 345 s.

Vuoden 1918 sota on tutkituimpia aiheita Suomen historiassa. Jokainen sukupolvi on tuottanut tieteellisiä ja taiteellisia tulkintoja tästä historiallisesta, dramaattisesta ja ideologisesti latautuneesta tapahtumien sarjasta. Traaginen sota kiehtoo ja kauhistuttaa miltei 100 vuotta tapahtumien jälkeen.

Sodan lukemattomat erilaiset tulkinnat eri vuosikymmeniltä ovat tuottaneet tietoa vuoden 1918 sodasta historiallisena ilmiönä ja tuoneet esiin sodan kokeneiden ihmisten kohtaloita ja ajattelutapoja. Sodan ristiriitaisen ja ideologisen luonteen vuoksi aikalaiset kokivat ja tulkitsivat tapahtumia monin eri tavoin.

Tutkimus keskittyy aikalaistulkintoihin sodasta. Siinä käsitellään sodasta kirjoittamisen ja sotaan liittyvien kokemusten kerronnallisen käsittelyn tapoja erilaisissa ennen talvisotaa kirjoitetuissa omaelämäkerrallisissa teksteissä. Kokemusten kerronnallisella käsittelyllä viitataan sekä kokemusten yleiseen, kirjalliseen esitystapaan että kokemusten tulkinnan tapoihin kerronnassa, kuten analyysiin, arviointiin ja kontekstualisointiin.
Tutkimus valaisee vuoden 1918 sodan kokemisen ja sodasta kirjoittamisen variaatioita ruohonjuuritasolla, sillä sen kohteena ovat yksilöiden kokemusmaailmat ja niiden kerronnallinen esittäminen.

Aamulehti 24.1.2017: Vuoden 1918 tapahtumat: Molemmilla osapuolilla oli tarve käsitellä sotaa – punaisten piti odottaa.

Andreas McKeough Hbl:n haastattelussa

Kirja on saatavissa sekä verkkoversiona että painettuna kirjana:

1. Voit myös ladata itsellesi ilmaisen PDF-version. (Helda, Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto)

2. Painettua kirjaa myyvät hyvinvarustetut kirjakaupat,  esim  Tiedekirjan verkkokirjakauppa tai Snellmaninkatu 13 myymälä. Ovh 25,00 €.

3. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran jäsenet voivat tilata painetun kirjan (20,00 €) suoraan seuralta: Raimo Parikka c/o Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1 00530 Helsinki  (raimoparikka (at) gmail.com) tai maksamalla 20,00 € seuran tilille FI83 8000 1000 4650 30.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Comments are closed.