Mikä THPTS?

Pystyykö työväentutkimus vastaamaan suurten yhteiskunnallisten muutosten herättämiin haasteisiin? Kuuluvatko seurat ylipäänsä tälle vuosituhannelle? Pitäisikö keksiä uusia toimintamuotoja? Houkutteleeko työväestöä koskeva tutkimus nuoria tutkimuksen pariin?

Vastauksemme on kyllä!

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (THPTS) on perustamisestaan, vuodesta 1984 lähtien ottanut toiminnassaan aktiivisesti huomioon niin Suomessa kuin muualla maailmassa tapahtuvan muutoksen. On tutkittu yhteiskunnan rakenteita, toimintaa puolueissa ja ammattiyhdistysliikkeessä, ihmisten arkea töissä ja kotona, kriisivuosia. Työläisnaiset ovat jo pitkään olleet olennainen osa niin työväenhistoriaa kuin naistutkimusta. Tutkijat ovat käyttäneet kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia aineistoja. Työväentutkimuksen monipuolisuutta, monitieteisyyttä ja vahvaa asemaa osoittavat myös järjestöhistoriat, paikalliskuvaukset ja henkilöhistoriat.

Tässä kaikessa THPTS on ollut aktiivisesti mukana. Se on valtakunnallisena ja poliittisesti riippumattomana järjestönä tukenut uusien tutkimussuuntausten esiinnousua. Seura edistää yhteistyötä ammattitutkijoiden ja harrastajien sekä alalla toimivien arkistojen, kirjastojen, museoiden, ammattijärjestöjen ja muiden organisaatioiden välillä. Uskomme, että tällaiselle toiminnalle on kysyntää myös jatkossa.

Toiminnassa panostamme laatuun! Emme yritä itsetarkoituksellisesti laajentaa toimintaamme, vaan se mitä teemme, teemme kunnolla. Tärkeä perinteinen tapahtuma on THTPS:n kesäseminaari, joka kokoaa vuosittain yhteen alan asiantuntijat ja harrastajat. Esitysten pohjalta toimitetaan seuran vuosikirja Väki Voimakas. Vuosikirjasarja antaa erinomaisen kuvan viime vuosikymmeninä tehdystä työväestöä ja työelämää koskevasta tutkimuksesta.

Kesäseminaarin lisäksi järjestämme muita työväentutkimuksen alaan liittyviä seminaareja tehden yhteistyötä myös muiden tieteellisten seurojen kanssa. Olemme ylpeitä myös gradu- ja tutkijaseminaaristamme, joka järjestetään nuorten tutkijoiden työn tukemiseksi. Tässä varsin ainutlaatuisessa tapahtumassa kymmenet opiskelijat ja aloittelevat jatko-opiskelijat pohtivat työhön, työelämään, työmarkkinoihin tai työväenliikkeeseen liittyviä tutkimusteemojaan kokeneempien tutkijoiden kanssa. Kommentaattorit jokaiselle paperille haetaan asiantuntijoista ja keskustelu on rakentavaa ja tutkimusta eteenpäin vievää.

Työväenhistorian uutisvirtaa -blogi välittää ajantasaista tietoa alan tapahtumista, julkaisuista ja muista mielenkiintoisista asioista. Seura tiedottaa toiminnastaan myös Facebookin välityksellä.

Kiinnostaako? Tule mukaan johonkin tapahtumaan, ota yhteyttä tai tutustu vaikkapa Työväentutkimus-lehteen, jossa niin ikään olemme mukana!

Olli Vehviläinen: Seuran alkuvaiheista

Seuran säännöt

Comments are closed.