Jäsenkirje 1/2020

Jäsenkirje 1/2020 Tampereella 20.1.2020

Hyvä seuran jäsen!

SEURAN VUOSIKOKOUS 10.3.2020

Dosentti Ulla-Maija Peltonen esitelmöi Työväenliikkeen kirjastossa Helsingissä 10. maaliskuuta 2020 klo 17.00–18.00. Aiheena on:

Barbaria ja unohdus – Muistitieto ja kirjallisuus kulttuurisena muistina
Jokaisen sukupolven on kohdattava kysymys, miten väkivaltaiseen menneeseen tulee suhtautua. ”Historiallisen vastuun” käsite korostaa näkemystä, jonka mukaan jokaisen riippumatta siitä, ovatko he väkivallan harjoittajien tai uhrien perillisiä vai eivät, on säilytettävä muisto sodan ja sorron seurauksista.
Käsittelen esityksessäni muistitiedon ja kirjallisuuden merkityksiä kulttuurisen muistin alustoina, joiden avulla kokemuksia väkivaltaisesta menneestä välitetään sukupolvelta toiselle.

Seuran varsinainen vuosikokous alkaa klo 18.00 samassa paikassa.

GRADUSEMINAARI

THPTS:n perinteinen graduseminaari opinnäytteiden tekijöille järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä perjantaina 7.2.2020 klo 12–17. Ohjelma julkaistaan seuran verkkosivuilla.

KESÄSEMINAARI

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura järjestää seuraavan kesäseminaarin 17.–18.8.2020 Työväenmuseo Werstaan tiloissa Tampereella. Seminaarin teemana on Työväki ja seksi – aatteet, normit ja siveyskäsitykset. Esitelmökutsu (CfP) julkaistaan seuran kotisivuilla ja seminaariohjelma ilmestyy toukokuussa. Seminaarista ja seuran muusta toiminnasta löytyy tarkempaa tietoa sähköpostilistalta (Info-THPTS info-thpts@tyovaenmuseo.fi), seuran verkkosivuilta http://www.thpts.fi/ ja Facebookista: http://www.facebook.com/THPTseura. Käy tykkäämässä.

JULKAISUT

Seuran oma julkaisutoiminta on vilkasta. Tänä vuonna julkaistaan vuosikirjan lisäksi 3-5 verkkokirjaa, joista on mahdollista tilata myös painettu kirja. Tietoa tulevista julkaisuista löytyy tuoreeltaan seuran verkkosivuilta.

JÄSENMAKSU

Hallitus esittää vuosikokouksessa seuran jäsenmaksun korottamista nykyisestä 20 €:sta 25 €:oon. Tästä syystä jäsenmaksulomake lähetetään erikseen kokouksen jälkeen.

Parhain terveisin,

Sami Suodenjoki                               Silja Pitkänen 
Puheenjohtaja                                    Sihteeri
sami.suodenjoki@tuni.fi                silja.k.pitkanen@jyu.fi

Vuosikokouskutsu

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikokous pidetään torstaina 10.3.2020, klo 18.00 Työväenliikkeen kirjastossa (Sörnäisten rantatie 25 A 1) Helsingissä. 

Vuosikokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Seuran tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
 6. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Seuran toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen
 8. Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta
 9. Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Comments are closed.