Verkkokirjat

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran ensimmäinen verkkokirja,  Jukka Rantalan 8 artikkelista koostuva kirja Suomalaisen opettajan poliittinen orientaatio ilmestyi vuonna 2010. Se on netissä vapaasti luettava  ja ladattava kirja, jonka painettua versiota (”kirja kerrallaan”, tarvepainatus, Print-on Demand, POD) saa ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Verkkojulkaiseminen sellaisenaan tai yhdistettynä tarvepainatukseen on uusi mahdollisuus lisätä pienin panoksin seuran julkaisutoimintaa. Se avaa mahdollisuuksia sellaisten tekstien tai tekstikokoelmien julkaisemiseen (ja laajaan levitykseen) johon aiemmin ei ole ollut taloudellisia edellytyksiä. Tavoitteena olisi siis tukea ja mahdollistaa työväen historiaan ja perinteeseen liittyvien tekstien  julkaiseminen ja levitys digitaalisen teknologian (verkkojulkaiseminen +POD) mahdollistamalla uudella tavalla.

Vuonna 2010 alkanut kaksivuotinen kokeilu, jonka aikana on saatu kokemuksia julkaisutarpeesta, verkkokirjan ja tarvepainatuksen/POD  toteutuksesta ja toimivuudesta sekä kustannuksista ja tarvittavasta työpanoksesta. Seuran hallitus päätti syksyllä 2011 jatkaa toimintaa. Suomen Tiedekustantajien liitto myönsi seuralle 4000 € avustuksen syksyllä 2011 verkkokirjojen julkaisemisen kehittämiseen.

Kirjojen esittely ja tiedot saatavuudesta allaolevista linkeistä:

Kirjat:

51. Juuso Järvenpää, Kansan henkinen kehitys. Jaakko Jalmari Jalo-Kiven eletty kansalaisuus 1900-luvun alussa. Papers on Labour History XVI. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2024. 408 s.

50. Jukka Rantala, Vainon jäljet – Kaarlo Isomäen elämä. Papers on Labour History XV. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2024. 345 s.

49. Ville Okkonen & Tiina Lintunen, Valpon valvomat. Eduskuntaryhmä kuutosten ta paus. Papers on Labour History XIV. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2023. 303 s.

48.  Piia Vuorinen, Valtiolle vaaralliset naiset. Valtiollinen poliisi, valvonnan arki ja sukupuoli Suomessa 1919–1944. Papers on Labour History XIII Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2023. 456 s.

47. Maija Saraste, Alfred ja Anna Sarlin. Maalaispappilasta maailmaa muuttamaan. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2023. 456 s.

46. Johan Ehrstedt, Matias Kaihovirta, Emil Kaukonen & Mats Wickström (toim.): Luokkataistelua ruotsiksi. Identiteetti ja ideologia 1900-luvun suomenruotsalaisessa työväenliikkeessä. Papers on Labour History XII. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2023. 320 s.

45. Anna Bondestam: Arbetet. Sanomalehti 1910-luvun Turussa ja ihmiset sen ympärillä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2022. 350 s.

44. Maria Lähteenmäki (toim.), Jukka Partanen, Matti Lackman, Juhani Meriläinen: August Wesley. Maanpakolaisen elämä. Papers on Labour History XI. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2022. 231 s.

43. Klasskamp på svenska. Aktörer, idéer och erfarenheter i 1900-talets finlandssvenska arbetarrörelse. Red. Matias Kaihovirta & Christoffer Holm. Papers on Labour History X. Sällskapet för arbetarrörelsens historia och arbetarkultur i Finland. Helsingfors 2022. 286 s.

42. Risto Turunen: Shades of Red – Evolution of the Political Language of Finnish Socialism from the 19th Century until the Civil War of 1918. Papers on Labour History IX. Finnish Society for Labour History. Helsinki 2021. 523 s.

41. Anne Heimo, Tuula Juvonen & Heidi Kurvinen: Opas muistitietohaastattelun tekemiseen. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2021. 63 s.

40. Aleksi Huhta: Toward a Red Melting Pot. The Racial Thinking of Finnish-American Radicals, 1900–1938. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2021. 452 s.

39. Mikko Pollari: Ajattelu- ja puhetavat aatehistoriallisina käsitteinä Työmiehen Illanvieton ja Amerikan Suomalaisen Työmiehen linjakeskustelut 1900-luvun alussa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2021. 376 s.

38. Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana. Kirjoituksia työväen musiikista, kirjallisuudesta, teatterista ja muusta kulttuuritoiminnasta, toimittaneet Saijaleena Rantanen, Susanna Välimäki & Sini Mononen. Tutkimusyhdistys Suoni & Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2020. 543 s.

37. Mikko Kemppainen, Sosialismin, uskonnon ja sukupuolen dynamiikkaa. 1900-luvun alun työväenliikkeen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2020. 407 s.

36. Ulla-Maija Peltonen, Barbaria ja unohdus. Historian kipujälkiä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2020. 259 sivua.

35. Mikko Aho, ”Kun meiltä laiva lähtee ulos, ni siittä voi olla kaikki ylpeitä”. Raumalaisten laivanrakentajien ammatillinen omakuva teollisena kulttuuriperintönä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2019. 430 s.

34. Markku Liljeström, Metallin mies. Valdemar Liljeströmin elämä 1902–1960. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2019, 500 s.

33. Toivon ja raivon vuosi 1968, toimittaneet Maarit Leskelä-Kärki, Marika Ahonen, Niko Heikkilä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2019, 280 s.

32. Holger Weiss, För kampen internationellt! Transportarbetarnas globala kampinternational och dess verksamhet i Nordeuropa under 1930-talet. Sällskapet för forskning för arbetarhistoria och arbetartraditi, Helsinki 2019, 637 s.

31. Pauli Kettunen, Työväenkysymyksestä henkilöstöpolitiikkaan. Liiketoiminnan sosiaalinen ulottuvuus – tapaus Partek. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2018, 197 s.

30. Niina Naarminen, Naurun voima. Muistitietotutkimus huumorin merkityksistä Tikkakosken tehtaan paikallisyhteisössä. Työväen historian ja perinteen tut kimuksen seura, Helsinki 2018, 427 s.

29. Tehtävänä työväenhistoria, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 30 vuotta, toimittaneet Jarmo Peltola & Erkki Vasara. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2018, 227 s.

28. Yrjö Varpio, Suvun musta lammas. Herman Hesekiel Holmströmin elämä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2017, 175.

27. Oona Ilmolahti ja Sinikka Selin (toim.), Rohkea kynä. Syntymäpäiväkirja Maria Lähteenmäelle 9.6.2017. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2017, 237 s

26. Oona Ilmolahti, Eheys ja ennakkoluulo. Työväenyhteisön ja kansakoulunopettajiston jännitteinen suhde Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2017, 530 s.

25. Anna Rajavuori, Esityksen politiikka. Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla 1906–1908. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2017, 341 s.

24. Andreas McKeough, Kirjoittaen kerrottu sota. Tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta käsittelystä omaelämäkerrallisissa teksteissä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2017, 345 s.

23. Antti Kujala, Vastakkainasettelun yhteiskunnan synty – Syksyn 1905 suurlakko Helsingissä ja muualla Suomessa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2016, 257 s.

22. Ilmestyskirja. Vietnamin sodan kulttuurihistoriaa. Toimittaneet Hanne Koivisto, Kimi Kärki & Maarit Leskelä-Kärki. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2016, 600 s.

21. Niko Kannisto, Vaaleanpunainen tasavalta – SDP, itsenäisyys ja kansallisen yhtenäisyyden kysymys vuosina 1918–1924. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2016, 693 s.

20. Pertti Nurminen, Aatteesta ammatiksi – Puoluetyötä ja punapääomaa. Julius Nurmisen ja Anna Haverisen(ent. Nurminen) elämä ja toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina 1900-luvun alkukymmeninä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2016, 462 s.

19. Matias Kaihovirta, Oroliga inför framtiden – En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs 1900–1920. Sällskapet för forskning för arbetarhistoria och arbetartraditi, Helsinki 2015, 452 s.

18. ¡NO PASARÁN! Espanjan sisällissodan kulttuurihistoriaa, toimittaneet Hanne Koivisto & Raimo Parikka. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2015, 464 s

17. Tauno Saarela, Finnish communism visited. The Finnish Society for Labour History, Papers on Labour History VII. Helsinki 2015, 236 p.

16. Petri Jussila, Tilastomies torpparien asialla. Edvard Gyllingin maatalouspoliittinen ajattelu ja toiminta suurlakon ja sisällissodan välillä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2015, 286 s.

15. Pauli Kettunen, Historia petollisena liittolaisena – Näkökulmia työväen, työelämän ja hyvinvointivaltion historiaan. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2015, 248 s.

14. Tapio Bergholm, Kaksoissidoksen synty. Suomen työmarkkinasuhteiden muotoutuminen 1944-1969. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2015, 270 s.

13. Juuso Marttila, Työ teollistumisen ja arjen rajapintana Strömforsin ja Ramnäsin rautaruukkiyhteisöt 1880–1950. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2014, 283 s.

12. Seppo Hentilä, Bewegung, Kultur und Alltag im Arbeitersport – Liike, kulttuuri ja arki työläisurheilussa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2014, 288 s.

11. Kulkijapoika on nähnyt sen  – Kirjoituksia nykyhistoriasta, toimittaneet Kimmo Rentola & Tauno Saarela. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2014, 256 s.

10. Leena Enbom, Työväentalolle vai seurahuoneelle? – Työväen vapaa-ajantoiminta, politiikka ja vastarinta 1920- ja 1930-lukujen tehdasyhdyskunnassa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2014, 262 s.

9. Taina Uusitalo: Elämä työläisnaisten hyväksi. Fiina Pietikäisen yhteiskunnallinen toimijuus 1900–1930. Tutkimus työväenliikkeen sukupuolisidonnaisista käytännöistä.  Helsinki 2014, 435 s. Ovh 30,-

8. Marjaliisa Hentilä: Sovittelija – Matti Paasivuori 1866-1937. Helsinki 2013, 446 sivua.

7. Elina Katainen: Vapaus, tasa-arvo, toverillinen rakkaus – Perheen, kotitalouden ja avioliiton politisointi suomalaisessa kommunistisessa liikkeessä ennen vuotta 1930. Helsinki 2013, 474 sivua.

6. Kai Hirvasnoro: Päätalon matkassa – Johdatusta Iijoki-sarjaan. Helsinki 2013, 337 sivua

5. Jukka Tainio: Tienhaarasta vasempaan – Siperiaan kauppa-asiamieheksi ja Neuvosto-Karjalaan. Helsinki 2012, 196 sivua

4. Mikko Majander ja Kimmo Rentola (toim.) : Ei ihan teorian mukaan – Kollegakirja Tauno Saarelalle 28.2.2012, Helsinki 2012, 289 s.

3. Hanne Koivisto: Politiikkaa, erotiikkaa ja kulttuuritaistelua – Kirjoituksia suomalaisesta vasemmistoälymystöstä 1930-luvulta, Helsinki 2011, 340 s.

2. Sakari Selin: Kun valtiopetos oli isänmaallinen teko – Nuoret sodassa Hitleriä vastaan, Helsinki 2011, 357 s.

1. Jukka Rantala: Suomalaisen opettajan poliittinen orientaatio, Helsinki 2010, 195 s.

 

 

One Response to Verkkokirjat

  1. Pingback: Verkkokirjat | Työväen historian ja p...