Jäsenkirje 1/2015

Helsingissä 29.1.2015

Hyvä seuran jäsen!

Seuran vuosikokous pidetään 19.2.2015, klo 16-19 Tieteiden talolla (Sali 312) Helsingissä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään työmarkkinahistoriaan porautuva pienoisseminaari, jossa professori Pauli Kettunen ja dosentti Tapio Bergholm alustavat seuran julkaisusarjassa juuri ilmestyneistä uutuuskirjoistaan.

Bergholmin Kaksoissidoksen synty -kirja kertoo Suomen työmarkkinasuhteiden toimintatavan synnystä ja muovautumisesta vuosina 1944–1969. Bergholmin sosiologian alan väitöskirja muodostuu artikkeleista, jotka ovat syntyneet osana Suomen työmarkkinasuhteiden muotoutumisen tutkimushanketta, jossa tekijä on erityisesti paneutunut kuljetusalan ammattiyhdistystoimintaan ja SAK:n historiaan.

Tutkimuksen yhtenä innoituksen lähteenä on ollut etsiä historiallisen sosiologian näkökulmasta tulkintoja siihen, miksi Suomen työmarkkinaratkaisujen valtiokytkös ja sosiaalipolitiikan työmarkkinajärjestökytkös ovat eurooppalaisesta näkökulmasta olleet poikkeuksellisen sitkeitä. Suuren kokonaisesityksen sijasta vastauksia näihin kysymyksiin etsitään keskittymällä työmarkkinasuhteiden toimintatavan kehkeytymisen ratkaisevimpiin vaiheisiin.

Pauli Kettusen kirja Historia petollisena liittolaisena -Näkökulmia työväen, työelämän ja hyvinvointivaltion historiaan on 10 artikkelin kooste. Historia oli kehitystä ja edistystä, liikettä johonkin suuntaan, ja kansakunnat ja yhteiskuntaluokat kuljettivat historian liikettä eteenpäin. Työväenliikkeen sosialistinen itseymmärrys oli muunnelma tästä 1800-luvulla kehittyneestä modernista historiakäsityksestä. Historia oli työväenluokan liittolainen, ja työväenliikkeeksi järjestäytynyt työväenluokka toteutti historian tarkoitusta. Työväen ja historian liitto osoittautui kuitenkin pettäväksi. Työväenliikkeen perillisten omassakuvassa työväenliikkeen historia kääntyi hyvinvointivaltion rakentamisen ja puolustamisen historiaksi. Työväen historian tutkimuksessa avautui uusia kysymyksiä. Historian merkityksiä tutkimuksen ehtoina ja kohteina alettiin pohtia uusin tavoin.

Kirja kertoo tästä muutoksesta. Se käsittelee politiikkaan, talouteen ja muihin yhteiskunnallisiin käytäntöihin kuuluvaa menneen, nykyisen ja tulevan tulkitsemista. Miten historia on vaikuttanut muuttuvina muutoskuvina työväenliikkeessä ja toimihenkilöliikkeessä, liikkeenjohdossa ja henkilöstöpolitiikassa sekä työelämän ristiriidoissa ja sopimuskäytännöissä? Millaiset muutoksen tulkinnat ovat ohjanneet koulutuspolitiikkaa, jota kuvataan nykyisin kansalliseksi menestystarinaksi, ja sosiaalipolitiikkaa, jonka vaiheita luonnehditaan usein hyvinvointivaltion projektiksi?

Alustusten jälkeen kuullaan varmasti tasokas keskustelu ja pidetään varsinainen vuosikokous.

Kesäseminaari  Työväestö ja sivistys 24-25.8 Tampereella

Seuraava Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari pidetään 24.–25.8.2015 Werstaalla. Seminaarin teemana on Työväestö ja sivistys. Call for papers julkaistaan lähiviikkoina ja seminaariohjelma toukokuussa. Seminaarista ja seuran muusta toiminnasta löytyy tarkempaa tietoa sähköpostilistoilta (Info-THPTS <info-thpts@tyovaenmuseo.fi), seuran verkkosivuilta http://www.thpts.fi/ ja nyt myös Facebookista: http://www.facebook.com/THPTseura. Käy tykkäämässä.

Tulevana toimintavuotena ei järjestetä graduseminaaria. Sellainen on suunnitteilla vuodelle 2016. Sen sijaan syyskuulle 2015 on suunnitteilla yhteistyössä Työväenmuseo Werstaan kanssa Tampereella järjestettävä seminaari, jossa huomioitaisiin teollisuusperinnön ja tekniikan teemavuosi 2015.

Raskaan työn raatajat 5.3 Helsingissä

Naisten päivän viikolla to 5.3.2015 klo 16.00 järjestetään Työväenliikkeen kirjaston kirjakahvilassa keskusteluilta aiheesta Raskaan työn raatajat – tutkimuksia naisten palkkatyöstä ja vahvoista suomalaisista naisista. Illan aikana keskustellaan kolmen kirjan pohjalta naisten tekemästä palkkatyöstä ja naisten kokemuksiin liittyvistä tutkimuksista. Millaisia kokemuksia sota-aikana tehtyyn työhön liittyy? Millaista oli työskennellä miesvaltaisilla työpaikoilla kuten metalliteollisuudessa ja satamissa? Mitä työ ylipäätään on merkinnyt suomalaisille naisille ja miksi naisten kokemuksia palkkatyötä pitäisi edelleen tutkia?

Keskusteltavat kirjat:

Eerika Koskinen-Koivisto 2014: Her Own Worth. Negotiations of Subjectivity in the Life Narrative of a Female Labourer (SKS) https://kirjat.finlit.fi/index.php?showitem=3031

Kirsi-Maria Hytönen 2013: ”Ei elämääni lomia mahtunut.” Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana. (SKTS) http://www.kansantietoudentutkijat.fi/?p=601

Tytti Steel 2013: Risteäviä eroja sataman arjessa (HY)

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40124/steel_vaitoskirja.pdf?sequence=1

Keskustelijoina tekijöiden lisäksi vuoden professori Maria Lähteenmäki (Itä-Suomen yliopisto) ja tutkija Marja-Liisa Hentilä (Työväenarkisto).

Seuran oma julkaisutoiminta kiihtyy koko ajan. Viime vuonna julkaistiin viisi verkkokirjaa, joista on mahdollista tilata myös painettu versio edulliseen jäsenhintaan. Tietoa tulevista uusista julkaisuista löytyy tuoreeltaan seuran verkkosivuilta.

Parhain terveisin,

Jarmo Peltola   Puheenjohtaja   jarmo.peltola@uta.fi

Kirsi-Maria Hytönen  Sihteeri   kirsi-m.hytonen@jyu.fi

 

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu 20 euroa (sisältää Väki Voimakas -vuosikirjan) henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä maksetaan seuran tilille: FI83 8000 1000 4650 30 tai 800010-465030  (Sampo) viimeistään 28.2.2015. Jäsenmaksulomake ohessa.

Comments are closed.