TEETKÖ TAI SUUNNITTELETKO GRADUA TYÖELÄMÄN, TYÖVÄESTÖn TAI TYÖVÄENLIIKKEEN HISTORIASTA?

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (THPTS) kutsuu opiskelijoita mukaan perinteiseen graduseminaariinsa maanantaina  12. helmikuuta 2024 klo 12–17 Helsinkiin Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6).

Seminaarissa opiskelijoiden opinnäytteisiin liittyviä työpapereita kommentoivat alan tutkijat ja arkistojen edustajat. Paperit voivat olla historian, etnologian, folkloristiikan, uskontotieteen, kirjallisuuden, taidehistorian, sosiaalitieteiden, valtiotieteiden tai jonkin muun oppiaineen tutkimussuunnitelmia, joiden kohteena on tavalla tai toisella työ, työväestö, työväenliike tai työelämä. Voit osallistua seminaariin myös, mikäli opinnäytteesi aineisto on Työväen Arkistosta tai Kansan Arkistosta.

Ilmoittaudu tammikuun 11. päivään mennessä seuran hallituksen jäsenelle Ilkka Kärrylälle (ilkka.karryla@utu.fi). Liitä ilmoittautumiseesi yhteystietosi sekä noin sivun pituinen abstrakti tutkimuksestasi. Abstraktista tulee selvitä tutkielman aihe, tutkimuskysymys, aineisto sekä työn nykyinen vaihe (alku, keskivaihe, lähes valmis). Kerro myös yliopistosi, oppiaineesi ja työn ohjaajan/ohjaajien nimi.

Seminaarin hyväksytyt opiskelijat lähettävät enintään 10 sivun mittaiset seminaaripaperit viimeistään 20.1.2024 seminaarin järjestäjille, jotka toimittavat ne kommentoijille luettaviksi.

Tervetuloa esittelemään tutkimustasi, keskustelemaan tutkimuksen teosta ja tutustumaan muihin graduntekijöihin ja tutkijoihin!

Tiina Lintunen
Puheenjohtaja
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura

This entry was posted in Uutiset. Bookmark the permalink.

Comments are closed.