Kesäseminaari 2015 – Työväestö ja sivistys

Työväenmuseo Werstas, Tampere 24.–25.8.2015

 Nuorison opintopäivät tauolla 1920-luvulla

Sivistyksen määritelmä ja koulutukseen liittyviin kysymyksiin suhtautuminen kytkeytyvät yhteiskuntaluokkaan ja muuttuvat ajassa. Työväestön nousu yhteiskunnallisen tiedon kohteeksi ja poliittiseksi toimijaksi sekä pyrkimys kehittää väestöä sivistyksen ja koulutuksen avulla olivat saman aikakauden tuotteita. Koululaitoksen ja tehdaskurin yhteyksistä huolimatta koulutus levisi suorittajana pidettyyn työväestöön vain asteittain.

Sivistys ja itsekasvatus olivat olennainen osa järjestäytyneen työväenliikkeen omia pyrkimyksiä, ja järjestötyö itsessään harjoitti entistä rahvasta moderniin toimijuuteen. Koulutukselle oli paljon kysyntää työväestöön lukeutuneiden keskuudessa, vaikka kysymys työväestön koulutettavuudesta ja koulutuksen tarpeellisuudesta jakoi myös työväkeä. Liikkeelle haasteita olivat oppivelvollisuus, kansakoulun saaminen yhteiseksi pohjakouluksi ja suhtautuminen akateemiseen sivistykseen. Sivistyksen merkitys oli riippuvainen paitsi luokasta, myös sukupuolesta.

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä ammattikoulutus vakiintui, ja peruskoulu-uudistus sekä korkeakoulutuksen laajeneminen loivat talouden rakennemuutoksen rinnalla vaikutelman sosiaalisesta murroksesta. Kysymykset koko väestön koulutettavuudesta, korkean koulutustason tarpeellisuudesta sekä oppivelvollisuuden sopivasta pituudesta ja hinnasta ovat kuitenkin edelleen kiistanalaisia.

Tervetuloa seminaariin! Osallistumismaksua ei ole, mutta kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumisia pyydetään 17.8.2015 mennessä Sinikka Selinille (sinikka.selin[a]helsinki.fi).

OHJELMA (muutokset mahdollisia)

Maanantai 24.8.2015

10.15–10.30    Seminaarin avaus, THPTS:n puheenjohtaja Jarmo Peltola

10.30–11.30    Keynote-luento, Marjatta Rahikainen: Työväen mahdollisuudet opinsaantiin maalla ja kaupungissa

11.30–12.30    Sessio I: Itse oppineet

Irma Tapaninen: Toisinajattelija kansan ja sivistyneistön välissä

Tuomas Jussila: Kirjoitettu kärsimys – Sivistyksen ideaali kansankirjailijoiden ja kansankirjoittajien nälkävuosikuvauksissa

12.30–13.30    Lounas (omakustanteinen)

13.30–15          Sessio II: Poliittinen kasvatus

Anna Rajavuori: Sosialistiagitaattorit maatyöväestön valistajina ja opettajina

Ulla Aatsinki: Lydia, Martta ja Akseli sosialisteiksi kasvamassa. Vasemmistolaisen nuorisoliikkeen kasvatustyö 1920-luvulla

Reijo Miettinen ja Juha Tuunainen: Tammisaaren pakkolaitoksen opintotoiminta Etsivän keskuspoliisin/Valtiollisen poliisin arkistojen valossa

15–15.30          Kahvitauko

15.30–17.30    Sessio III: Työläisiä muovaamassa

Samu Nyström: Osattomuutta ja sosialismia vastaan? Vapaa sivistystyö teoriassa ja käytännössä Helsingin työväenopiston perustamisvaiheessa 1900-luvun alkuvuosina

Kirsi Ahonen: Työväenopistossa opiskelu ja osallistuminen paikalliseen päätöksentekoon: esimerkkinä 1900-luvun alkupuolen Tampere

Jari Laukia: Mikä koulu, kenen sivistys? Ammattikoulu Suomessa 1900-1920

Jaana Laine: Sivistystä metsäkämppien miehille

18–                     Illanvietto (omakustanteinen), paikka ilmoitetaan myöhemmin

Tiistai 25.8.2015

9.00–10.30       Sessio IV: Kiistanalainen sivistys

Risto Turunen: Sivistyksen käsite Finlaysonin tehtaalla vuosina 1905–1918

Saijaleena Rantanen: Yhteinen rintama hajoaa. Kansanvalistusseuran laulujuhlista työväen laulujuhliin

Liisa Lalu: Kahvipöytäkeskusteluista radikalismiin. Äideiltä peritty sivistys nuortaistolaisten naisten aatteellisuuden taustalla

10.30–11.00    Kahvitauko

11.00–12.30    Sessio V: Koulutus, sosiaalinen liikkuvuus ja yhteiskunnan uusintaminen

Sakari Saaritsa: Taloudellinen, fysiologinen ja inhimillinen pääoma: antropometrinen näkökulma koulutusjärjestelmään ja sosiaaliseen liikkuvuuteen maailmansotien välisen ajan Suomessa

Sinikka Selin: Ammatinvalinnanohjaus työntekijöitä ja sivistyneitä kansalaisia kasvattamassa

Arto Nevala: Suuret odotukset – pienet muutokset? Työväestön jälkeläiset yliopistoissa toisesta maailmansodasta 2010-luvulle

12.30–13.00    Seminaarin päätöskeskustelu

Lisätietoja Sakari Saaritsa (sakari.saaritsa[a]helsinki.fi), Sinikka Selin (sinikka.selin[a]helsinki.fi) ja THPTS:n puheenjohtaja Jarmo Peltola (jarmo.peltola[a]uta.fi).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *