THPTS:n kesäseminaari 2018 – Työväestö ja demokratia

Aika: maanantai 20.8.2018  – tiistai 21.8.2018

Paikka:  Työväenmuseo Werstas,  Väinö Linnan aukio 8, Tampere

Mikko Erich puhumassa Ohkolan työväentalolla.

ESITELMÄKUTSU / CfP  Työväestö ja demokratia

Demokratia eli kansanvalta on ollut olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa jo yli 100 vuotta. Monet tutkijat ovat pitäneet työväenliikettä eräänä keskeisimmistä demokratian edistäjistä niin Suomessa kuin globaalisti, mutta historiassa työväestön ja demokratian suhde on saanut hyvin monia, toisinaan jännitteisiä muotoja. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura kutsuu seminaariin esitelmiä, jotka tarkastelevat työväestön ja demokratian monivaiheista historiaa eri näkökulmista. Seminaari on avoin kaikenlaisille aiheille, tieteenaloille ja lähestymistavoille.

Mahdollisia tarkastelukohteita ovat esimerkiksi:
-Eri tasojen edustukselliset elimet ja niiden demokraattisuus: kansalliset ja ylikansalliset parlamentit, paikallishallinto, työpaikat, puolueet ja ammattijärjestöt, osuuskuntatoiminta.
– työväestön ja työväenliikkeen suhde edustukselliseen sekä toisaalta suoraan ja osallistuvaan demokratiaan teoriassa ja käytännössä.
– proletaarinen demokratia (työväen diktatuuri) ja sen suhde parlamentarismiin.
– demokratiakehityksen suuret murrokset Suomessa: 1860-luku, 1905–1907, 1917–1919 jne.
– sukupuolen, luokan ja demokratian suhde.
– ruohonjuuritason käsitykset ja kokemukset demokratiasta suhteessa puolueiden vaatimuksiin ja lainsäädäntöön.
-työväestön osallistuminen/osallistaminen demokraattiseen päätöksentekoon, uudet demokratian muodot kuten esimerkiksi vastademokratia, demokratian tulevaisuus.

Seminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 20.–21.8.2017. Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Seminaari on maksuton. Kotimaan matkakulut korvataan esiintyjille. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2019.

Lähetä 250 sanan abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc, docx- tai pdf-tiedostona viimeistään 11.5.2018 Anna Rajavuorelle (anna.rajavuori[at]helsinki.fi) (tai Pete Pesoselle (pete.pesonen[at]tyark.fi).) Valinnasta tiedotetaan toukokuun 2018 aikana.

Lisätietoja: Anna Rajavuori (anna.rajavuori[at]helsinki.fi), Ilkka Kärrylä (ilkka.karryla[at]helsinki.fi) ja Pete Pesonen [pete.pesonen[at]tyark.fi) .

Comments are closed.