CFP Työväestö ja hyvinvointi – THPTS kesäseminaari 2013

Call for Papers: Työväestö ja hyvinvointi

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) kesäseminaari Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 26.–27.8.2013.

Elintason nousu ja hyvinvoinnin lisääntyminen ovat olennainen osa niin suomalaisten kuin monien muiden maiden suurta kertomusta, nousua köyhyydestä moderniksi hyvinvointivaltioksi. Suomalainen ja pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli kerää toistuvasti kansainvälistä huomiota. Kamppailu palkoista ja sosiaaliturvasta ulottuu syvälle poliittisen ja ammatillisen järjestäytymisen historiaan. Taloudellinen kasvu on luonut resursseja koulutuksen laajentamiseen ja tasa-arvoistamiseen, ja koulutuksesta on tullut viime vuosikymmeninä yhä tärkeämpi hyvinvoinnin lähde. Suuri muutos näkyy niin kansantuotteen kasvuna, eliniän pidentymisenä kuin vaikkapa agraariyhteiskuntaan lähes väistämättömästi liittyneen vanhuusköyhyyden vähentymisenä.

Materiaalisten seikkojen rinnalle ovat viime vuosikymmeninä nousseet myös muut hyvinvoinnin ulottuvuudet. Jo vanha sanontakin kertoo, ettei raha tuo onnea ja samanlaisia viitteitä löytyy myös tutkimuksista. Esille ovat nousseet toisaalta ympäristökysymykset toisaalta hyvinvoinnin kokemukset. Ne liittyvät yhteiskunnalliseen muutokseen ja myös puheeseen hyvinvointivaltioiden tulevaisuudesta. Samantyyppiset lähestymistavat ovat yleistyneet laajemminkin niin historian-, kulttuurin- kuin yhteiskuntatutkimuksessa.

Uudet hyvinvoinnin määrittelyt herättävät myös kritiikkiä. Muuttavatko ne olennaisesti kuvaamme hyvinvoinnin kehityksestä? Kiinnostavatko ne lähinnä vain länsimaista hyvinvoivaa eliittiä? Onko tuloerojen kasvu viime vuosikymmeninä merkki hyvinvointivaltion kriisistä ja hämärtääkö esimerkiksi puhe onnellisuudesta materiaalisen hyvinvoinnin epätasaista jakautumista? Jos uudet menetelmät soveltuvat nykypäivän yhteiskuntaan, onko niistä hyötyä menneisyyden tutkimuksessa.

Pyydämme tutkijoita osallistumaan seminaariin esitelmillä, joissa käsitellään hyvinvointia niin perinteisistä kuin uusista näkökulmista. Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

  •  Elinolojen muutokset pitkällä aikavälillä
  •  Hyvinvoinnin tutkimuksen (historiallinen) mittaaminen ja mallintaminen
  •  Hyvinvointi ja luokka
  •  Julkinen ja yksityinen sektori hyvinvoinnin tuottajina
  •  Poliittinen kamppailu hyvinvoinnista
  •  Hyvinvoinnin teemat kaunokirjallisuudessa ja kansanperinteessä
  •  Hyvinvointi ja onnellisuus

Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuutin keskustelu. Seminaari on esiintyjille maksuton ja matkat korvataan.

Lähetä enintään yhden liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä viimeistään 2.4.2013 Matti Hannikaiselle (matti.hannikainen@uta.fi). Valinnasta tiedotetaan huhtikuun 2013 aikana.

Seminaarin pohjalta toimitetaan artikkelikokoelma, joka ilmestyy seuran vuosikirjana vuonna 2014. THPTS on julkaisufoorumissa luokiteltu tiedekustantaja.

Lisätietoja: Matti Hannikainen (matti.hannikainen@uta.fi) ja Raimo Parikka (raimo.parikka@helsinki.fi).

This entry was posted in Seminaarit. Bookmark the permalink.

Comments are closed.